Corona

Omwille van de huidige maatregelen in verband met het Coronavirus werd er besloten om de verhuring aan niet permanente gebruikers tijdelijk stop te zetten.