Vzw Parochiale Werken

Huidige  Bestuursorgaan (voorheen Raad van Beheer)  van de v.z.w. Parochiale Werken
van het Helig Hart te Aalst

De Heer Eddy Cassiman

Mevrouw Ghie Ceule
De Heer Patrick De Ridder - Voorzitter

De Heer Freddy Dewinter

De Heer Herman Schelfaut

De Heer Paul Vlieghe - Secretaris - penningmeester