vzw Kring Heiliig Hart

Kring Heilig Hart te Aalst VZW of afgekort Kring H.Hart te Aalst VZW
is de nieuwe naam voor Parochiale Werken van het Heilig Hart te Aalst VZW.

Uit de statuten:

Artikel 4.  Belangeloos doel en voorwerp (activiteiten)

Een VZW streeft een belangeloos doel na in het kader van één of meer welbepaalde activiteiten die zij tot voorwerp heeft.  Het belangloos doel van de vereniging is bij te dragen tot de opbouw van de christelijke gemeenschap in de parochie Sint Gudula in Aalst door onder meer het bevorderen van de pastorale zorg van de katholieke kerk.
Het ondersteunen van verenigingen van alle aard die de religieuze, culturele en sociale ontwikkeling van de bevolking nastreven, onder andere door het ondersteunen van welzijnszorg en bestrijding van kansarmoede; sociale- en culturele activiteiten, activiteiten voor de jeugd.

Dit alles moet in de meest ruime zin gezien worden.

De VZW heeft hierbij onder meer volgende activiteiten tot voorwerp:

  • Het beheren van het patrimonium van de VZW
  • Ondersteunen van verenigingen door het ter beschikking stellen van lokalen.
  • Bekend maken van activiteiten van verenigingen door publiciteit in de verschillende media die ze op dat moment hebben.
  • Eventueel organiseren van activiteiten om financiële middelen te hebben om te voorzien in het nodige onderhoud en noodzakelijke aanpassingen van het patrimonium.


Het bestuursorgaan (voorheen Raad van Beheer) bestaat uit:
Eddy Cassiman
Marie-Ghislaine Ceule
Patrick De Ridder (voorzitter)
Freddy Dewinter
Herman Schelfaut
Paul Vlieghe (penningmeester-secretaris)